1. Phương thức thanh toán tiền mặt tại công ty

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Công ty.

Sau khi thanh toán Sài Gòn Web sẽ xuất phiếu thu có đóng dấu của Công ty (phiếu thu không có dấu công ty sẽ không có giá trị pháp lý).

Sau khi thanh lý hợp đồng, Sài Gòn Web sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Quý khách.

Lưu ý: Chỉ áp dụng phương thức này khi giá trị hợp đồng dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách hàng có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau:

CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN WEB
Số tài khoản: 101.101.1101
Ngân hàng Quân Đội (MB) chi nhánh Quận 3

NGUYỄN MAI ĐÔNG HỒ
Số tài khoản: 101.101.101
Ngân hàng Quân Đội (MB) chi nhánh Quận 3

CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN WEB
Số tài khoản: 0261003462953
Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Tân Bình

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Thanh toán hợp đồng số ….. hoặc Tạm ứng hợp đồng số ….