Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Bước 2: Kiểm tra yêu cầu của khách hàng và năng lực của công ty

Bước 4: Gửi báo giá và hợp đồng mẫu

Bước 5: Ký kết hợp đồng

Bước 6: Tiến hành cung cấp dịch vụ:

+ Đối với  thiết kế web:

– Thiết kế demo theo yêu cầu hợp đồng trong thời gian đã thỏa thuận

– Gửi mẫu demo cho khách hàng kiểm duyệt và chỉnh sửa.

– Bàn giao mã nguồn + Database

– Hỗ trợ upload website lên hosting

– Ký biên bản bàn giao.

+ Đối với dịch vụ hosting: Cho dùng thử 03 ngày

Bước 7: Tiến hành thanh lý hợp đồng

Bước 8: Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau hợp đồng