Tại WEBNOW quý khách có nhiều sự lựa chọn về giao diện, và tính năng, WEBNOW cung cấp 2 hướng thiết kế:

  1. Thiết kế web theo mẫu có sẵn
  2. Thiết kế website theo yêu cầu

Cả hai quý khách đều có thể yêu cầu thêm tính năng chuyên biệt, nâng cao cho website của mình