Theo mẫu
Yêu cầu
Smartphone
Lập trình PHP
PSD to HTML
WordPress

Báo giá thiết kế ứng dụng Smartphone

Giá từ: 50,000,000đ

Tính năng tổng quát

Tính năng tổng quát của một ứng dụng, hãy cho chúng tôi biết dự định phát triển ứng dụng của bạn

 • Tính năng

  • Giới thiệu doanh nghiệp
  • Thương mại điện tử
  • Thao tác bản đồ
   Các tính năng liên quan đến bản đồ và như đặt chỗ, tìm đường, tìm địa điểm, đặt xe...
  • Scan Barcode, QRcode
   Scan Barcode, QRcode để xác nhận đơn hàng, xác nhận mã khuyến mãi, check in - out...
  • Customer Loyalty
   Hệ thống chăm sóc khách hàng hoàn chỉnh đã và đang được áp dụng cho Golden Gate dưới tên Golden Spoon. Giải pháp chăm sóc khách hàng tiềm năng đang được áp dụng cho 160 nhà hàng tại Việt Nam
Tổng tiền dự kiến
50,000,000đ
Thời gian dự kiến
30 ngày làm việc